Vrouwenvereniging

Welkom bij de vrouwenvereniging van onze kerk 

De vrouwenvereniging “Rehoboth”gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 19.30 uur en de avonden worden rond 21.30 uur beëindigd. Onze avonden hebben een bezinnende, informatieve of creatieve invulling. Interesse? Kom gerust een kijkje nemen.

Omdat we aandacht willen besteden aan de onderlinge band in de gemeente brengen wij bezoekjes bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen, jublilea, geboorten en andere gelegenheden.

De contributie is 25 euro per seizoen.

Actuele informatie:

We plaatsen alweer het laatste stukje van ons verenigings seizoen.

Op een enkele avond na en wat verschuivingen mochten alle avonden doorgang vinden.

Ook heel fijn dat we weer konden zingen met elkaar.

Dat was vooral op de avond waarop we stilstonden bij het lijden en sterven en de opstanding van de Heere Jezus van toegevoegde waarde.

Op DV 10 mei sluiten we af met de jaarvergadering.

We staan kort stil bij de verslagen en willen dan Aline de Bruin gelegenheid geven om ons iets te vertellen over haar werk bij het Reformatorisch Dagblad, door  middel van een powerpoint presentatie.

Als seizoensafsluiting  gaan we een dagje uit op dinsdag 24 mei.

We gaan naar De Bruine Meren in Otterlo voor een creatieve bloemen workshop en aansluitend naar de Passiflorahoeve om te lunchen en de vlindertuin te bekijken.

 

Het was een mooi seizoen waarvoor we de Heere danken.

Zijn Naam alleen de eer.

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27