Vrouwenvereniging

Welkom bij de vrouwenvereniging van onze kerk 

De vrouwenvereniging “Rehoboth”gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 19.30 uur en de avonden worden rond 21.30 uur beëindigd. Onze avonden hebben een bezinnende, informatieve of creatieve invulling. Interesse? Kom gerust een kijkje nemen.

Omdat we aandacht willen besteden aan de onderlinge band in de gemeente brengen wij bezoekjes bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen, jublilea, geboorten en andere gelegenheden.

De contributie is 25 euro per seizoen.

Actuele informatie:

Beste leden,


Het verenigingsseizoen is weer begonnen. Voor deze maand staat 11 oktober een creatieve avond gepland.

Zoals eerder aangekondigd viert onze vereniging op 21 oktober haar 25 jarig jubileum. De Heere alleen daarvoor de eer! De leden en oud-leden ontvangen hiervoor een uitnodiging. We willen dit jubileum met elkaar vieren d.m.v. ontmoeting en terugblik in een ontspannen sfeer.


Misschien mogen we u/jou in dit nieuwe seizoen als nieuw lid ontmoeten?


Met vriendelijke groeten,

het bestuur


SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27