Vrouwenvereniging

Welkom bij de vrouwenvereniging van onze kerk 

De vrouwenvereniging “Rehoboth”gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 19.30 uur en de avonden worden rond 21.30 uur beëindigd. Onze avonden hebben een bezinnende, informatieve of creatieve invulling. Interesse? Kom gerust een kijkje nemen.

Omdat we aandacht willen besteden aan de onderlinge band in de gemeente brengen wij bezoekjes bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen, jublilea, geboorten en andere gelegenheden.

De contributie is 25 euro per seizoen.

Actuele informatie:

Open avond vrouwenvereniging “Rehoboth”

Dinsdag 14 februari is dhr. Huttinga in ons midden.
In het dagelijks leven is hij jachtopzichter van Kroondomein Het Loo.
Hij verzorgt deze avond een lezing en laat ons meegenieten van de prachtige foto’s die hij maakt van de natuur en de dieren in dit gebied.
Om hier zoveel mogelijk mensen bij te betrekken is iedereen van harte welkom.
De avond begint om 19.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


PS: de door u bestelde actie-artikelen voor de actie van de VBGG zullen in de 2e helft van maart geleverd worden.

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27