Zending

Op deze pagina vindt u informatie over onze kerk en wat wij geloven

Meditatie

“Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik” 

Johannes 8 : 58

 

 

Wat een wondervolle verklaring! Wat een heerlijke en kostelijke waarheid ligt er in opgesloten! Lezer, gelooft u in Jezus? Is Hij al uw heil, uw hoop, uw begeerte? Werp dan het anker van uw geloof hier vast en diep en u zult ervaren dat het een eeuwige rots is. U kunt een zwak geloof hebben, een twijfelachtig geloof. Maar hier is de grond van het geloof, ten opzichte waarvan zwakheid nog twijfel bestaan kan.

Is het een almachtige Zaligmaker, Die u nodig hebt? Aanschouw Hem! Eer Abraham was, ben Ik. O, wat een fundament om op te bouwen voor een arme, zondige worm uit het stof! Wat een hechte waarheid voor het geloof ook in zijn zwakste vorm, om mee te doen te hebben. Die glorierijke IK BEN tot Zoenoffer te hebben. Die IK BEN tot Verlosser, tot Borg en Middelaar tussen God en de Ziel! Die IK BEN tot Voorspraak en Voorbidder in de hemel. Elk ogenblik voor ons pleitend op Zijn zoenverdienste. Die IK BEN als het Middelpunt, in Wie alle beloften JA en AMEN zijn. Die IK BEN, als een Broeder in benauwdheid geboren. Die IK BEN, als Diegene Die krachtiglijk bevonden is een Hulp in benauwdheden!

Dit is het antwoord dat het geloof op zijn sidderende en angstige vragen ontvangt. Op die vragen betreffende Zijn getrouwheid, Zijn tederheid, Zijn lankmoedigheid, Zijn volheid en algenoegzaamheid antwoordt Jezus: IK BEN. “het is genoeg Heere” zegt de gelovige, “hierop kan ik leven en sterven”.

 

Ds. Octavius Winslow 

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27