Zending

Op deze pagina vindt u informatie over onze kerk en wat wij geloven

Meditatie

DOOD en toch LEVEND
“ik ben met Christus gekruist” Gal. 2:20.
 
De Heere Jezus handelde in hetgeen Hij deed als de grote Vertegenwoordiger van Zijn kinderen. Zijn sterven aan het kruis was feitelijk het sterven van al Zijn kinderen. Toen betaalden al Zijn heiligen aan de gerechtigheid wat er werd geëist en bewerkten een voldoening aan de goddelijke toorn voor al hun zonden. Paulus, de apostel der heidenen, verblijdde zich in de wetenschap dat hij als een van God uitverkoren volk aan Christus’ kruis was gestorven. Dat nam hij niet zo maar als een leerstuk aan, nee , hij nam het met vertrouwen aan, zijn hoop was daarop gebouwd. Hij geloofde dat hij door de kracht van Christus’ dood aan Gods gerechtigheid had voldaan en verzoening met God had gevonden.
Geliefden, hoe zalig is het als de ziel zich als het ware kan uitstrekken op het kruis van Christus en zich ervan bewust wordt: “ik ben gestorven, de wet heeft mij gedood, ik ben daarom bevrijd van haar macht, omdat ik in mijn Borg de vloek heb gedragen. In de Persoon van mijn Plaatsvervanger heeft de wet al haar veroordeling op mij uitgestort, want ik ben met Christus gekruist.
Paulus bedoelde zelfs nog meer dan dit. Hij geloofde niet alleen in Christus’ dood, en vertrouwde niet alleen op Christus’ dood, maar hij voelde ook de kracht daarvan in zichzelf, in de kruisiging van zijn oude, bedorven natuur. Als hij de genieting van de zonde aanschouwde, zei hij “ik kan hieraan niet meedoen, ik ben ze afgestorven”.
Dit is ook de ervaring van elke christen. Als hij Christus heeft aangenomen, dan is hij ten opzichte van de wereld als iemand die geheel gestorven is.
En toch, terwijl hij zich bewust is der wereld gestorven te zijn, kan hij tegelijkertijd met de apostel uitroepen: ”en ik leef”. In de volste zin leeft hij Gode.
Het leven van een christen is een onoplosbaar raadsel dat niet één wereldling kan oplossen; zelfs de gelovige kan het niet begrijpen.
Dood en toch levend.
Met Christus gekruist en toch tegelijkertijd met Christus opgestaan in nieuwigheid des levens.
Vereniging met de lijdende, bloedende Heiland en dood aan de zonde en de wereld.
Wat zijn het zielsverblijdende zaken! 
 
Ds. C.H. Spurgeon
 

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27