Zending

Op deze pagina vindt u informatie over onze kerk en wat wij geloven

Meditatie

Gij hoort het gebed, tot U zal alle vlees komen (Ps.65:3b)

Tot u moet een ieder komen die wil bidden en danken, want er is geen andere God op aarde. Waarheen, tot U? Of: waar vinden we Hem? Vroeger vonden we Hem in Jeruzalem, of in Sion, zoals de dichter heeft gezegd. Nu vinden we Hem echter nergens anders dan in de Heere Jezus Christus. In Hem heeft God Zich aan de hele wereld, aan alle plaatsen voorgesteld, opdat wij, met uitsluiting van alle andere goden of godsdiensten, alleen hierheen zullen komen. Waarom? Wel, Gij zijt alleen God, Die het graag heeft dat we tot Hem bidden, en Die ook graag verhoort. Dat is Zijn ware lof, en daarom moeten we Hem ook loven.
Wij moeten God dus uit deze psalm leren kennen, en het er met zekerheid voor houden dat Hij het graag hoort als er gebeden wordt, en dat Hij ook wil verhoren.

Waaraan zal het nu ontbreken als God ons niet geeft wat wij begeren en nodig hebben?
Het ligt zeker niet aan Hem, maar het zal wel onze schuld zijn: wij zijn te lui en te mat om te bidden. Want God zal niet tegen u liegen. Hij zegt immers dat Hij die God is Die het gebed graag hoort. Niet alleen het gebed van één mens of van vele mensen (zoals de grote heiligen), maar ook het gebed van alle mensen op aarde. Want de dichter zegt: alle vlees komt tot U; dat wil zeggen alles wat “mens” heet. Als u dan vlees en bloed bent wordt ook u hierin genoemd en opgeroepen. U staat net zo goed in dit vers als ik, en ik net zo goed als u. U en ik, wij worden hiermee gelokt en gefloten, net als welke heilige dan ook.

Dan is het heel zeker een gebrek bij ons als wij niet doen wat Hij graag heeft, en om welke reden Hij deze Naam draagt. God wil zo geroemd en geprezen zijn, omdat Hij graag het bidden hoort, en ook graag datgene wil schenken waar we om vragen. Dat dit evenwel niet gebeurt, komt door niemand anders dan door onszelf. Wij willen Hem de dienst niet bewijzen dat we vertrouwend bidden.

We laten het gebed na, en dat is het eerste gebrek en het eerste nadeel, waarmee we onszelf in de weg staan. Met het gebed konden we immers rampspoed afwenden, als we maar vertrouwend overeenkomstig Zijn Woord en belofte zouden bidden, in het ware Sion, dat is in het geloof in Christus, Hij belooft ons dat wij alles zullen ontvangen wat wij in Zijn Naam bidden.

Maarten Luther 

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27