Zending

Op deze pagina vindt u informatie over onze kerk en wat wij geloven

Meditatie

Opgenomen in heerlijkheid

“ God is geopenbaard in het vlees (…..) is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid” (1 Tim.3:16)

Christus scheidde van Zijn jongeren en zou voortaan niet meer aan hen verschijnen. Dat Hij van hen heenging was goed zichtbaar. Ze zagen Hem opvaren. Het was voor hen duidelijk dat Hij nu niet meer terugkwam. Christus ging terug naar heerlijkheid van de Vader die Hij had eer de wereld was.
Maria had Hem willen vasthouden. De discipelen hadden ook gezegd: “wanneer zult Gij in deze tijd het koninkrijk weder oprichten?”.
Gods kerk wil van de aarde altijd maar een hemel maken. Maar Jezus scheidde van hen. Hij nam afscheid. Want de Kerk moet het ook voelen dat ze hier vreemdeling zijn.
Hij is niet op de aarde gebleven. En wat is dat een veel betere weg. Hij is Zijn Kerk immers voorgegaan om plaats te bereiden. De hemelse Bruidegom is Zijn bruid voorgegaan om daar een woning voor Zijn bruid te bereiden.
Hij heeft de zegen achtergelaten: “Uw hart worde niet ontroerd, in het huis Mijns Vaders zijn vele woningen”. Christus werd opgenomen in de hemel. Hij is Zelf opgevaren, maar opnemen was het werk van Zijn Vader. God nam Hem op in Zijn heerlijkheid. Dat was de kroon op Zijn Middelaarswerk. Dat opnemen was het antwoord van God op de woorden van de Middelaar: “het is volbracht”.

Ds. F. Bakker

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27