Sociale veiligheid

De kerk behoort een veilige plaats te zijn. De kerkenraad vindt dat vanzelfsprekend. Het is de Heere die dit ook van ons eist in de Bijbel. Gelukkig ervaren de meeste mensen die veiligheid ook.

Helaas is het soms anders. Ook binnen kerkelijke verhoudingen komt seksueel misbruik voor. Als dat bij u (jou) het geval is, mag u (jij) dat zeggen. Ook als dat binnen onze eigen gemeente, in onze kerk gebeurt.

De kerkenraad vindt het belangrijk dat (doop-)leden en ook gasten bij de ambtsdragers terecht kunnen. Ook kan contact worden opgenomen met een van onze vertrouwenspersonen. Meestal gebeurt dat.

Maar als de drempel daarvoor te hoog is, is er een onafhankelijk adres waar u/jij terecht kunt. Voor ons kerkverband is een adviescommissie ingesteld waar gemeenteleden en/of gasten terecht kunnen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in een pastorale of kerkelijke gezagsrelatie. Het gaat dan over misbruik door een ambtsdrager (ouderling, diaken, predikant). Of door een andere persoon met gezag in de kerk. Dat is iemand die door de kerkenraad is benoemd (zoals een koster, organist, dirigent, lid van de evangelisatiecommissie of leider van een vereniging).

Seksueel misbruik is terecht in onze samenleving een misdrijf. De rechter kan iemand ervoor veroordelen. Omdat het zo ernstig is wil ons kerkverband dat gemeenteleden terecht kunnen bij de onafhankelijke adviescommissie.

Wat gebeurd is mag niet in de doofpot verdwijnen of met de mantel der liefde bedekt worden! Op de website https://www.gergeminfo.nl/seksueel-misbruik is meer informatie te vinden.

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27