Bijbelstudievereniging

Welkom bij de bijbelstudievereniging van onze kerk 

Het verenigingsseizoen is voorbij. De Petrus brieven en de brief van Judas gaven ons een kijkje in waar we gewoonlijk makkelijk overheen lezen, namelijk dat ook in de eerste Christengemeenten er van binnenuit veel verzet was tegen het evangelie van Christus. Vandaar de prachtige en bemoedigende zegenwens aan het einde van de Judas brief (zie verzen 24 en 25).

Voor komende twee verenigingsjaren is ons plan om het Bijbelboek Jesaja te bespreken. We doen dit aan de hand van het boek: De boodschap van Jesaja van B.G. Webb.

Voordelen van dit boek zijn o.a.:
• Het boek behandelt in goed leesbare teksten alle hoofdstukken van Jesaja.
• Het leest makkelijk en is dus toegankelijk.
• Het besteed veel aandacht aan de tijd waarin Jesaja leefde.
• Webb ziet Jesaja als één geheel en historiciteit wordt volledig herkend.

De opzet is dat we per Bijbelstudie ongeveer 15-30 pagina’s lezen.

De schrijver is een Australiër die medeauteur was van de periodiek Reformed Review. Op de achterflap staat prachtig samengevat hoe hij tegen Jesaja aan kijkt, ik citeer: Barry Webb noemt Jesaja ook wel de ‘Romeinenbrief van het Oude Testament’, waar alle lijnen bij elkaar komen en het groter geheel van Gods bedoelingen met zijn volk en de wereld het meest duidelijk naar voren komt. Webb, die de bijzondere literaire structuren van het boek Jesaja niet uit het oog verliest, leidt ons door deze profetie heen en leert ons onze oren en ogen te openen voor de grote bijbels-theologische thema’s.

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27