Bijbelstudievereniging

Welkom bij de bijbelstudievereniging van onze kerk 

Aansporing om de Heilige Schrift te bestuderen

Erasmus heeft een boek geschreven dat de titel draagt: Handboek van een christensoldaat. Daarin spoort hij een ieder Christen aan om in de geestelijke strijd de juiste middelen in te zetten. Eén van die middelen betreft het bestuderen van de Heilige Schrift. Met een nieuw Bijbelverenigingsjaar voor de boeg, lijkt het mij goed om bij een aantal opmerkingen van Erasmus eens stil te staan. Hieronder treft u ze aan!

Onder het kopje De wapens van de christenstrijder schrijft hij:

Naar mijn mening is het belangrijkste in de training voor deze strijd zorgvuldig te onderzoeken en te overdenken welke wapens je vooral moet gebruiken en tegen wat voor soort vijanden je vooral moet strijden. Vervolgens moet je ze altijd bij de hand hebben om te voorkomen dat de listige vijand je vanuit een hinderlaag ongewapend en onverhoeds aanvalt. ……. Zolang wij in ons lichaam dienen, mogen we geen duimbreed, zoals dat heet, van onze wapens wijken. …. We dienen twee wapens vooral opnemen: gebed en kennis. Paulus wil dat we altijd gewapend zijn, want hij draagt ons op onophoudelijk te bidden. Zuiver gebed leidt ons verlangen naar de hemel, een burcht die de vijand niet kan binnen dringen. Kennis versterkt het verstand met heilzame opinies en dus mogen ze elkaar niet in de steek laten. Het gebed bidt, maar kennis geeft je in waarvoor je moet bidden. …. In de Heilige Schrift worden vaak putten, bronnen en rivieren als beeld gebruikt waardoor ons niets anders wordt aangeraden dan de Schriften te bestuderen. …. Daarom. Als je je geheel wijdt aan de bestudering van de Schriften, als je dag en nacht in de wet van de Heer verdiept, zul je overdag en ’s nachts niet bang zijn, maar gewapend zijn en voorbereid op elke vijandelijke aanval. “

Tot zover Erasmus (Bron: Handboek van een christensoldaat. D Erasmus. Uitgeverij Athaneum – Polak&van Gennip. Pag, 41 tot en met 44.)

Volgend jaar starten we met het lezen en bespreken van de eerste brief van de Apostel Petrus. We gebruiken daar een Bijbelstudie boekje van ds G van den Brenk voor. U kunt een kopie opvragen door een mail te sturen naar hjcfonville@gmail.com In de loop van het verenigingsjaar leest u op deze plek meer info over de Bijbelstudie.SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27