Welkom bij de ​ Gereformeerde Gemeente Soest

Op deze website vindt u meer informatie over ons geloof en 
kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente.

Agenda

In de agenda kunt u alle komende kerkelijke activiteiten bekijken. Klik hier voor de agenda >

Wat geloven wij

De Bijbel neemt als het Woord van God bij ons een centrale plaats in. In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij heeft ook de mens geschapen.
Aanvankelijk was alles in volmaakte harmonie omdat de mens heilig met God leefde. Door de zonde van de mens, namelijk het overtreden van Gods gebod, ging dit allemaal verloren. De mens moest sterven als straf op de zonde.  

Laatste nieuws

Catechisatie

De zondagen 26 februari en 5 maart is er vanwege de voorjaarsvakantie en de biddag geen catechisatie.

Vergadering kerkenraad

De kerkenraad zal maandag 13 februari vergaderen. Eventueel bezoek kan na 20.30 uur ontvangen worden.

Biddag

Woensdag 1 maart zal de jaarlijkse biddag gehouden worden.

Ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering zal woensdag 22 maart plaatsvinden. De vergadering begint dan om 20.00 uur. Er zullen diverse jaarverslagen worden behandeld en er zullen er ambtsdragers verkozen worden. We rekenen op de komst van alle mannelijke leden.


Verkoping

Op vrijdag 12 mei hopen we van 15.00-20.30 uur een verkoping te organiseren in en om de kerk. Tijdens deze verkoping is er ruimschoots de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met elkaar te eten en zelfs creatief aan de gang te gaan. We hopen dat u deze datum direct in uw agenda zet en aanwezig kan zijn.
In de volgende kerkbodes hopen we u van meer informatie te voorzien.

Hans Boonzaaijer
Maarten en Rianne van de Poel
Rina van Vugt
Lourens de Wilde

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27