Welkom bij de ​ Gereformeerde Gemeente Soest

Op deze website vindt u meer informatie over ons geloof en 
kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente.

Agenda

In de agenda kunt u alle komende kerkelijke activiteiten bekijken. Klik hier voor de agenda >

Gereformeerde Gemeente

Actuele informatie

Wat geloven wij

De Bijbel neemt als het Woord van God bij ons een centrale plaats in. In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij heeft ook de mens geschapen.
Aanvankelijk was alles in volmaakte harmonie omdat de mens heilig met God leefde. Door de zonde van de mens, namelijk het overtreden van Gods gebod, ging dit allemaal verloren. De mens moest sterven als straf op de zonde.  

Laatste nieuws

Extra collecte

Maandag 25 december, 1e Kerstdag, is de diakonale collecte bestemd voor het Dep. Hulp in Bijzonder Noden, met als doel “winterhulp voor Oekraïne.

Vergadering kerkenraad

De kerkenraad vergadert maandagavond 18 december. Deze vergadering kan tussen half 9 en 9 uur bezocht worden. Wilt u aan de scriba melden als u ons een bezoek wilt brengen?

Ledenvergadering

Woensdag 6 december wordt er na de kerkdienst een korte ledenvergadering gehouden. Deze heeft als doel dat we willen komen tot de keuze van een 3e diaken.Zending en evangelisatie commissie 


Op 9 februari 2024 is er een gemeenteavond!

Noteert u deze alvast in u agenda!?

Hoe deze avond eruit komt te zien daar zijn we nog druk mee bezig. Maar het programma gaat als volgt:

17.00 uur inloop met iets lekkers

18.00 uur eten en welkom door Maarten van de Poel

19.00 uur start de avond met opening door Anton den Dunnen 

21.30 uur afsluiten door de heer Dooijeweert. 


De zending en evangelisatie commissie, 

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27