Welkom bij de ​ Gereformeerde Gemeente Soest

Op deze website vindt u meer informatie over ons geloof en 
kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente.

Agenda

In de agenda kunt u alle komende kerkelijke activiteiten bekijken. Klik hier voor de agenda >

Gereformeerde Gemeente

Actuele informatie

Wat geloven wij

De Bijbel neemt als het Woord van God bij ons een centrale plaats in. In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij heeft ook de mens geschapen.
Aanvankelijk was alles in volmaakte harmonie omdat de mens heilig met God leefde. Door de zonde van de mens, namelijk het overtreden van Gods gebod, ging dit allemaal verloren. De mens moest sterven als straf op de zonde.  

Laatste nieuws

Belijdeniscatechisanten

Wellicht dat er onder onze jonge mensen zijn die van plan zijn om in het nieuwe seizoen de belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Je kunt je aanmelden bij de kerkenraad. Doe dat graag voor 1 augustus a.s. Je krijgt dan een gesprek met (een deel van) de kerkenraad.


Vergadering kerkenraad

De kerkenraad zal maandag 8 juli vergaderen. De kerkenraad heeft dan een thema-bespreking. Er is dan geen mogelijkheid om een bezoek te brengen. De vergadering in augustus zal maandag 19 augustus plaatsvinden. Die avond kan eventueel bezoek vanaf 20.30 – 21.00 uur ontvangen worden.

Heidelberger Catechismus

De kerkenraad heeft besloten om na de zomervakantie te beginnen met het lezen van de Heidelberger Catechismus toegelicht door ds. B. Labee. Hij geeft zelf ter toelichting aan “dat vanuit een tekst uit Gods Woord de prediking van de Catechismus aan het hart wordt gelegd. Met het hartelijke verlangen dat met name de jonge generatie het Schriftuurlijk spreken in de Heidelberger opmerkt. Allermeest dat Gods Geest het onderwijs brengt in het hart, opdat de enige troost in leven en sterven mag worden gekend”. Daarnaast staan er bij elke zondag vragen opgenomen. Deze kunnen we dan vooraf delen bij de liturgie en/of de preekbrief. Doordat er nu door een aantal predikanten en de kandidaat gevraagd is om Catechismus te komen preken, zullen er voor de zomervakantie een aantal diensten zijn waarin vrije stof gelezen wordt.

Gemeentedag

Staat in uw/jouw agenda zaterdag 14 september ook al gemeentedag gepland? Zo niet, doe dat dan maar gauw! Het zou leuk zijn als zo veel mogelijk gemeenteleden erbij kunnen zijn.

We hebben een leuke activiteit gepland voor de middag. We gaan een escapetour door Soest doen. Het is leuk voor jong en oud.
Daarna gaan we lekker eten bij de kerk.

Het avondprogramma is ook iets waar u en jij echt bij wil zijn. Er komt iemand van stichting YONA vertellen over het Bijbels leven in een digitale wereld. Iets waar we allemaal mee te maken hebben. Het wordt een interessante praktische avond voor jongeren en ouderen. Deze avond begint om 19.30 uur.

Graag zien we jullie allemaal!

Hartelijke groeten,
Familie Overduin

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27