Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering zal woensdag 4 april 2018 plaatsvinden. De vergadering begint om 20.00 uur. Reserveert u de datum vast?


Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal 18 december vergaderen. De vergadering kan tussen 20.30 en 21.00 uur bezocht worden.  


Ouderencontact
15 december is er weer een contactmoment. We gaan erwtensoep eten. Ook staan we stil bij het naderend Kerstfeest. Vanaf 11 uur bent u hartelijk welkom op de Veenbesstraat 774. Wilt u zich aanmelden bij Elly Hartveld of Margreet van Toor? Voor vervoer kan gezorgd worden.

Evangelisatieactie voor Kerst
Op 19 december D.V. staat er een evangelisatieactie met de gemeente gepland. Net als vorig jaar willen we de mensen in de buurt van de kerk namens onze gemeente een klein presentje en een folder aanbieden en hen uitnodigen een dienst rondom Kerst en Oud en Nieuw bij te wonen. 

We willen om 17:30 uur in de zaal van de kerk beginnen door met elkaar te bidden en wat praktische zaken door te nemen. Daarna zullen we van ongeveer 18:00 tot 19:00 uur de wijk in gaan. Na afloop wordt er in de kerk een maaltijd verzorgd.
We hopen dat er veel gemeenteleden de verantwoordelijkheid voelen om mee te doen aan deze actie, omdat het een Bijbelse opdracht is onze medemensen te vertellen over het Evangelie. Iedereen, jong en oud, is dus van harte welkom!
Naast het evangeliseren zijn we op zoek naar mensen die de presentjes willen maken en (een gedeelte) van de maaltijd willen verzorgen.  
Als u mee wilt doen met de evangelisatieactie mag u dit doorgeven via de mail. marliekedebruin@hotmail.com
 

AGENDA

3 dec 9.30 en 15.00 dienst
9 dec +12 ver.
10 dec 9.30 en 19.00 dienst
12 dec vrouwenver.
13 dec 19.30 dienst
15 dec ouderencontact
15 dec -12 ver.
17 dec 9.30 en 15.30 dienst
18 dec kerkenraadsverg.
19 dec evang. actie
22 dec +12 ver.
24 dec 9.30 en 16.00 dienst
25 dec 9.30 en 19.00 dienst
26 dec 9.30 kerstfeest
31 dec 9.30 en 19.00 dienst