Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering zal woensdag 4 april 2018 plaatsvinden. De vergadering begint om 20.00 uur. Reserveert u de datum vast?

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal maandag 12 februari vergaderen. Eventueel bezoek kan na 20.30 uur ontvangen worden.

Avond met opvoeders
Twee jaar geleden is het catechisatieseizoen geopend met een avond voor de ouders van de catechisanten. Vorig jaar is dat ook gebeurd. In het afgelopen najaar was het wat onhandig om een geschikte datum te vinden voor weer zo’n avond. Daarom heeft de kerkenraad besloten deze avond aan het einde van het seizoen te plaatsen. Als datum is gekozen voor 24 mei, te beginnen om 20.00 uur. Die avond zal dhr. Sjaak Jacobse, werkzaam bij de Jeugdbond van onze gemeenten, een inleiding houden. Dhr. Jacobse is onder andere de schrijver van het onderzoek en rapport over kerkverlating onder onze jongeren.

Deze avond is bedoeld voor opvoeders. Dat moet u vooral niet al te benauwd lezen: iedereen is in onze gemeente een opvoeder. Als gemeente dragen we zorgen voor onze jongeren. Daarom is iedereen welkom, waarbij de ouders van de catechisanten in ieder geval worden verwacht.

Catechisatie
Zondag 25 februari (voorjaarsvakantie) en 4 maart (biddag) is er geen catechisatie.

Bediening Heilige Doop
Zondag 18 februari hoopt ds. W. Visscher in de avonddienst het sacrament van de Heilige Doop te bedienen.

Biddag
Woensdag 7 maart zal de jaarlijkse biddag gehouden worden.

Ouderencontact
Dinsdag 27 maart bent u hartelijk welkom bij de Paasviering van de vrouwenvereniging. Voor de viering is er een maaltijd met de ouderen en de dames van de vereniging. We beginnen om half 5 met een aperitief. De eerstvolgende ouderen bijeenkomst is op 24 april. Het dagje uit staat gepland op donderdag 21 juni. Over deze activiteiten leest u meer in het volgende kerkblad. 

Actie Jeugdbond; Geloofwaardig onderwijs
Je zult maar opgroeien in een sloppenwijk in Pakistan of in India en merken dat anderen je negeren omdat je christen bent. Wat ben je dan blij met een school waar de Bijbel open gaat en met de toerusting die je vanuit de kerk krijgt! Bijbels onderwijs is van levensbelang. De Jeugdbond (JBGG) is daarom een actie gestart: Geloofwaardig onderwijs! En wij willen als kerkelijke gemeente daar onze steen aan bijdragen. 

Het is alweer even geleden, maar op oudejaarsmorgen 2017 is deze actie al onder onze aandacht gebracht door de leespreek van ds. P. Mulder. Met de woorden van Psalm 78: 5a & 6-7 “Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob. Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden; en opstaan en vertellen ze hun kinderen; en dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.”

Meer informatie over deze Jeugdbondactie en de toestand van de mensen waar we geld voor gaan inzamelen kunt u lezen in het actiemagazine welke is meegeleverd met de kerkbode. 

 

Actiecommissie

Om de actie in goede banen te laten verlopen is er een actiecommissie opgesteld. Wij hopen u de komende tijd te voorzien van alle nodige informatie. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan Rina van Vugt of mailen naar rinavanvugt@gmail.com.

Verkoop actieproducten

De eerste actie is de verkoop van 10 prachtige geselecteerde producten zoals boeken, cd’s en een kwartetspel. De opbrengst komt volledig ten goede aan de actie. Al nieuwsgierig om welke producten het gaat? Ze zijn te vinden op https://www.jbgg.nl/geloofwaardig/verkoopproducten/

De werkwijze is als volgt:

1. Op het prikbord in de hal van de kerk hangt een lijst waar u achter uw naam kunt aankruisen welke producten u wilt bestellen. (vóór 5 maart invullen)

2. Noteer ook uw mobiele telefoonnummer zodat we u een betaalverzoek kunnen toesturen. Als dit voor u niet mogelijk is, krijgt u een rekening op papier.

3. Wilt u niets bestellen, zet dan een streep door uw naam zodat we weten dat u niet vergeten bent de lijst in te vullen. 

4. Uw bestelde producten zullen D.V. eind maart voor u klaar liggen in de kerk. We houden u op de hoogte.

 

Foodmarket en talentenveiling

We vragen iedereen om D.V. 20 april 2018 te reserveren in uw en jouw agenda voor ontmoeting, samen eten en talenten delen als gemeente. Er wordt een foodmarket georganiseerd, oftewel er zullen verschillende kraampjes zijn waarbij u (tegen betaling) een uitgebreide maaltijd kunt samenstellen. De foodmarket willen we combineren met een talentenveiling. In onze gemeente zit veel (verborgen) talent en wat is het mooi om dit te kunnen delen met elkaar. Ter inspiratie kunt u denken aan het verzorgen van een diner, concert, fotoshoot, dagje dierentuin enz. 

Voor de foodmarket hebben we mensen nodig die een kraampje willen bemannen en de etenswaren inkopen/bereiden/verkopen voor hun rekening nemen. Voor de veiling hebben we talenten nodig. We roepen iedereen op om alvast na te denken hoe hij/zij een steen kan bijdrage aan deze actie. Binnenkort volgt er meer informatie hoe en waar je je kan aanmelden. 

Wij kijken uit naar een mooie en gezegende opbrengst voor de actie Geloofwaardig onderwijs!

AGENDA

1 feb BIjbelstudiever.
2 feb -12 ver.
4 feb 9.30 en 15.30 dienst
6 feb vrouwenver.
10 feb +12 ver.
11 feb 9.30 en 16.00 dienst
14 feb 19.30 dienst
15 feb Bijbelstudiever.
16 feb -12 ver.
18 feb 9.30 en 16.00 dienst
20 feb vrouwenver.
25 feb 9.30 en 16.00 dienst
4 mrt 9.30 en 16.00 dienst