Zending

De zendingsopdracht van de Heere Jezus was gericht aan de gehele kerk. Zo hebben ook wij als gemeente de taak en roeping ontvangen om Daarnaast organiseert de zendingscommissie de evangelisatieactie rondom Kerst.

Meer informatie en activiteiten zullen in de kerkbode worden bekendgemaakt.
Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is NL83 RABO 031.59.93.812.
De leiding is in handen van:
- Voorzitter: dhr. W. Verhoog
- Secretaris: dhr. J.M. van de Poel
- Penningmeester: dhr. I. Dool

Actuele mededelingen:

NAJAARSCOLLECTE DIACONAAL ZENDINGSWERK 2017

De deputaatschappen Bijzondere Noden en Zending Gereformeerde Gemeenten hebben de najaarscollecte weer aangekondigd. Traditioneel wordt in onze gemeente op 25 december deze extra collecte gehouden. Dat zal ook dit jaar weer zo zijn. 

Twee deputaatschappen met één missie. Zo zou de diaconale najaarscollecte omschreven kunnen worden. Bijzondere Noden en Zending Gereformeerde Gemeenten voeren dit werk namens u uit. En daarom vragen we ook vrijmoedig om uw steun!

Het thema voor de najaarscollecte van 2017 is ‘perspectief bieden’. Denk aan kinderen die opgroeien in een achterstandswijk in Ecuador. Ze leven in gebroken gezinnen en komen vanaf hun jeugd thuis of op straat in aanraking met werkloosheid, criminaliteit, drugs- en drankmisbruik. Door steun van Bijzondere Noden kunnen jongeren een goede opleiding krijgen. Het is een middel om een baan te vinden. Dat geeft nieuw perspectief.

Het mooie van dit werk is dat het in nauwe samenwerking gebeurt met de zendingswerkers van Zending Gereformeerde Gemeenten. Zij komen de jongeren tegen in hun rondgang door de wijk, maar ook in het kinder- en jeugdwerk in de zendingsgemeenten. Jongeren die steun ontvangen voor opleiding, zeggen toe om zich ook in te spannen binnen de zendingsgemeente. Over perspectief gesproken…

Met de opbrengst van de najaarscollecte willen we ook perspectief bieden aan analfabeten in Guinee. Door te leren lezen kunnen ze voorlichtingsfolders lezen over gezonde babyvoeding. Ze kunnen lezen over de gevolgen van een besmetting met Hiv-aids. Nog belangrijker is dat deze mensen ook vertaalde delen van de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Daarin wordt de Weg tot het leven aan hen bekendgemaakt.

We zetten ons als deputaatschappen graag voor deze mensen in, maar kunnen dat niet zonder uw steun! Daarom vragen we u vrijmoedig om uw bijdrage aan de diaconale najaarscollecte. U kunt uw bijdrage leveren wanneer hiervoor gecollecteerd wordt in uw gemeente, maar u kunt ook rechtstreeks doneren aan BN of ZGG onder vermelding van ‘najaarscollecte’. Ook vragen we u om gebed. Zonder Gods zegen zijn onze inspanningen vruchteloos. Maar als de Heere het werk zegent zal rijke vrucht volgen. Dat is pas Perspectief.

AGENDA

5 okt. Bijbelstudiever.
7 okt. +12 ver.
8 okt. 9.30 en 16.00 dienst
10 okt. Hervormingsavond
11 okt. 19.30 dienst
12 okt. vrouwenver. + Bijbst. ver.
13 okt. -16 ver.
15 okt. 9.30 en 18.30 dienst
22 okt. 9.30 en 15.00 dienst
23 okt. kerkenraadsverg.
24 okt. vrouwenver.
25 okt. 15.00 en 19.30 dienst
28 okt. +12 ver.
29 okt. 9.30 en 15.00 dienst
2 nov. BIjbelstudiever.