Zending

De zendingsopdracht van de Heere Jezus was gericht aan de gehele kerk. Zo hebben ook wij als gemeente de taak en roeping ontvangen om Daarnaast organiseert de zendingscommissie de evangelisatieactie rondom Kerst.

Meer informatie en activiteiten zullen in de kerkbode worden bekendgemaakt.
Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is NL83 RABO 031.59.93.812.
De leiding is in handen van:
- Voorzitter: dhr. W. Verhoog
- Secretaris: dhr. J.M. van de Poel
- Penningmeester: dhr. I. Dool

Actuele mededelingen:

Op D.V. woensdag 25 april 2018 hopen we onze jaarlijkse zendingsavond te houden.
Op deze avond hoopt dhr. Walhout een presentatie te geven over zijn werk wat hij gedaan heeft in Guinee als zendingswerker.

Bekijk ook eens de website ZGG.nl voor meer informatie over het zendingswerk.

Datum: woensdag 25 april 2018
Aanvang: 19.30 uur

Er zal deze avond een collecte zijn voor het zendingswerk. 

Iedereen is van harte welkom!

AGENDA

8 apr 9.30 en 15.00 dienst
10 apr kerkenraadsverg.
10 apr vrouwenver.
11 apr 19.30 dienst
15 apr 9.30 en 15.30 dienst
22 apr 9.30 en 15.30 dienst
25 apr zendingsavond
29 apr 9.30 en 15.00 dienst
6 mei 9.30 en 16.00 dienst