vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging "Rehoboth” gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest. We zijn een vereniging met een stabiel aantal leden, rond de 16 vrouwen. Alle vrouwen van de gemeente vanaf 18 jaar kunnen lid worden.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 20.00 uur en de avonden worden rond 22.00 uur beëindigd. Dit seizoen is het hoofdthema “Vrede”. We hebben bezinnende onderwerpen op de agenda staan, zoals een Bijbelstudie, maar ook hebben we ontspannende avonden. Aan het eind van het seizoen staat een dagje uit gepland met de leden van de vereniging.
Omdat wij het als vrouwenvereniging belangrijk vinden om de onderlinge verbondenheid in de gemeente te vergroten, brengen wij bezoeken bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen in de gemeente, jubilea, geboorte en andere gelegenheden.

De contributie is € 25,= voor een seizoen.

Als u geen lid bent, maar een onderwerp spreekt u aan, dan bent u van harte welkom op een verenigingsavond.

De leiding is in handen van:
- Mw. M. van Toor; voorzitter
- Mw. J.B. van Schaik; penningmeester
- Mw. J. van Vugt; secretaris
- Mw C. Sollman; alg. adjunct

Actuele mededelingen:

Op dinsdag 6 februari houden Dirma de Bruin en Corrie van Garderen een boekbespreking over "De vrouw met het Boek" van mevrouw Meijnders - van Woerden.
Op dinsdag 20 februari is mevrouw Slingerland onze gastspreekster namens stichting Shaare Zedek.
Tijdens de presentatie volgen we alle aspecten in het ziekenhuis en worden we o.a. geconfronteerd met de altijd aanwezige dreiging en uitvoering van aanslagen.
Shaare Zedek is een prolife ziekenhuis en laat geen overheidsinmenging toe. Om die reden ontvangt het nauwelijks steun van de overheid en we willen dan ook een collecte houden.

We hopen deze avond ook gasten uit de kerkelijke buurgemeentes te begroeten.
Ook uit onze gemeente: alle belangstellenden hartelijk welkom!

AGENDA

1 feb BIjbelstudiever.
2 feb -12 ver.
4 feb 9.30 en 15.30 dienst
6 feb vrouwenver.
10 feb +12 ver.
11 feb 9.30 en 16.00 dienst
14 feb 19.30 dienst
15 feb Bijbelstudiever.
16 feb -12 ver.
18 feb 9.30 en 16.00 dienst
20 feb vrouwenver.
25 feb 9.30 en 16.00 dienst
4 mrt 9.30 en 16.00 dienst