vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging "Rehoboth” gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest. We zijn een vereniging met een stabiel aantal leden, rond de 16 vrouwen. Alle vrouwen van de gemeente vanaf 18 jaar kunnen lid worden.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 20.00 uur en de avonden worden rond 22.00 uur beëindigd. Dit seizoen is het hoofdthema “Vrede”. We hebben bezinnende onderwerpen op de agenda staan, zoals een Bijbelstudie, maar ook hebben we ontspannende avonden. Aan het eind van het seizoen staat een dagje uit gepland met de leden van de vereniging.
Omdat wij het als vrouwenvereniging belangrijk vinden om de onderlinge verbondenheid in de gemeente te vergroten, brengen wij bezoeken bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen in de gemeente, jubilea, geboorte en andere gelegenheden.

De contributie is € 25,= voor een seizoen.

Als u geen lid bent, maar een onderwerp spreekt u aan, dan bent u van harte welkom op een verenigingsavond.

De leiding is in handen van:
- Mw. M. van Toor; voorzitter
- Mw. J.B. van Schaik; penningmeester
- Mw. J. van Vugt; secretaris
- Mw C. Sollman; alg. adjunct

Actuele mededelingen:

Na een mooi seizoen, waar we dankbaar op terugkijken, hebben we nog één verenigingsavond.
De afgelopen keer hebben we met enkele ouderen van de gemeente, waaronder de heer van Hell die op die dag zijn verjaardag mocht herdenken, een gezellige maaltijd gehouden en aansluitend, met meditatie en zang, de lijdenstijd en de opstanding van de Heere Jezus Christus herdacht.

Op dinsdag 10 april houden we ledenvergadering.
Rosalie Dool is die avond bij ons te gast, zij vertelt ons over haar ervaringen in Zuid Afrika.

Op dinsdag 29 mei hebben we als afsluiting van het seizoen een uitje.
De leden worden op de jaarvergadering uitgebreid geïnformeerd en krijgen het programma mee.

Overweegt u al een tijdje om lid te worden?
Aarzel niet langer en verras ons met uw komst in het nieuwe seizoen!

AGENDA

8 apr 9.30 en 15.00 dienst
10 apr kerkenraadsverg.
10 apr vrouwenver.
11 apr 19.30 dienst
15 apr 9.30 en 15.30 dienst
22 apr 9.30 en 15.30 dienst
25 apr zendingsavond
29 apr 9.30 en 15.00 dienst
6 mei 9.30 en 16.00 dienst