- 16 vereniging

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? Dan nodigen wij jou van harte uit op onze gezellige vereniging! We komen op een aantal data op zaterdagavond bij elkaar in de zaal of kelder van de kerk, tussen 19.30 en 21.30.

We proberen met elkaar, in een ontspannen sfeer, bijbelse onderwerpen in de actualiteit te bekijken, en actuele onderwerpen in bijbels licht te zien. Samen zijn we op zoek naar grenzen, leren we luisteren naar elkaar en onze mening onder woorden te brengen. Op de vereniging staat dit seizoen het thema ‘Vrede’ centraal. De contributie is €15,- per seizoen.

Leiding: Mw. M. de Bruin en Mw. W. van Esch

Actuele mededelingen:

Eind december hebben we een kerstbijeenkomst gehad. Samen hebben we nagedacht over de bekende kersttekst uit de Bijbel (Johannes 3 vers 16). Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Wat een wonder dat God Zijn Zoon naar deze aarde heeft gestuurd voor zondige mensen!
 
13 januari was er een speciale avond. We hebben stilgestaan bij de Jeugdwerkactie # Geloofwaardig onderwijs. We hopen ons als vereniging in te gaan zetten voor dove jongeren in Pakistan. Bijzonder om te zien hoe goed het onderwijs in ons land is geregeld. Ook voor mensen met een beperking!
 
De volgende avond staat gepland op 10 februari. De avond heeft als thema: ‘Jij en de preek’. Alle jongeren tussen de 12 en 16 jaar zijn van harte welkom!

AGENDA

1 feb BIjbelstudiever.
2 feb -12 ver.
4 feb 9.30 en 15.30 dienst
6 feb vrouwenver.
10 feb +12 ver.
11 feb 9.30 en 16.00 dienst
14 feb 19.30 dienst
15 feb Bijbelstudiever.
16 feb -12 ver.
18 feb 9.30 en 16.00 dienst
20 feb vrouwenver.
25 feb 9.30 en 16.00 dienst
4 mrt 9.30 en 16.00 dienst