- 16 vereniging

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? Dan nodigen wij jou van harte uit op onze gezellige vereniging! We komen op een aantal data op zaterdagavond bij elkaar in de zaal of kelder van de kerk, tussen 19.30 en 21.30.

We proberen met elkaar, in een ontspannen sfeer, bijbelse onderwerpen in de actualiteit te bekijken, en actuele onderwerpen in bijbels licht te zien. Samen zijn we op zoek naar grenzen, leren we luisteren naar elkaar en onze mening onder woorden te brengen. Op de vereniging staat dit seizoen het thema ‘Vrede’ centraal. De contributie is €15,- per seizoen.

Leiding: Mw. M. de Bruin en Mw. W. van Esch

Actuele mededelingen:

De afgelopen maand hebben we 3 verenigingsavonden gehad. 
28 oktober hebben we met elkaar nagedacht over onze vrije tijd. Hoe plannen we onze tijd in? en wat voor een rol speelt de Bijbel/het geloof hierin? Wat is het soms moeilijk om in alle drukte tijd vrij te maken voor God. Toch is dit erg belangrijk. In de Bijbel staat: ‘Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.’
 
11 november hebben we meer geleerd over de profeet Hosea. Wat is het een actueel bijbelboek! En wat zien we hierin duidelijk de vrijwillige liefde van de Heere voor zondaren die steeds van hem afhoereren. 
 
Zaterdag 25 november hebben we met elkaar nagedacht over orgaandonatie.
 
9 december hopen we met elkaar iets leuks te gaan doen. Als je leuke ideeën hebt mag je dit aan ons doorgeven!! 
22 december is het thema: ‘Vrede op aarde’.

AGENDA

3 dec 9.30 en 15.00 dienst
9 dec +12 ver.
10 dec 9.30 en 19.00 dienst
12 dec vrouwenver.
13 dec 19.30 dienst
15 dec ouderencontact
15 dec -12 ver.
17 dec 9.30 en 15.30 dienst
18 dec kerkenraadsverg.
19 dec evang. actie
22 dec +12 ver.
24 dec 9.30 en 16.00 dienst
25 dec 9.30 en 19.00 dienst
26 dec 9.30 kerstfeest
31 dec 9.30 en 19.00 dienst