Bijbelstudievereniging

Dit verenigingsjaar bespreken we met elkaar de eerste 12 hoofdstukken van het Bijbelboek Handelingen. Daarbij gaan we uit van het boek van M. van Veelen (2008) Handelingen I werkboek bij Handelingen 1-12. Vuurbaak. Barneveld.
Alle Bijbelstudieleden hebben dit werkboek. Voor hen die geïnteresseerd zijn en van plan zijn om één of meerdere Bijbelstudieavonden te bezoeken, is er een exemplaar om (tijdelijk) te gebruiken.

Opzet van de avonden:
We starten om 20:00 uur met koffie/thee.
Na een korte inleiding bespreken we de vragen uit het werkboek. (Uiteraard is er tussendoor koffie/thee). Het accent ligt niet zozeer op het beantwoorden van de vragen. Het gaat ons om het in gesprek zijn over het Bijbelgedeelte. Daarbij wordt ruimte gemaakt voor de betekenis hiervan voor het persoonlijk leven.
De avond wordt afgesloten om 22:00 uur.

Leidinggevende: H.J.C. Fonville

Actuele mededelingen:

De eerste avond is al weer achter de rug. 
Vanuit Handelingen 1 hebben we een aantal algemene lijnen getrokken. We bespraken dat Lukas van meet af aan met het schrijven van de Handelingen de confrontatie met het Romeinse gezag aan gaat. Want hij heeft opgetekend uit de mond van de Heere Jezus Christus (Lukas 21:20): “Wanneer gij zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.” Het zullen de Romeinen zijn die Jeruzalem zullen vernietigen in 70 na Christus. Vandaar dat naast Handelingen 1: 8 aanvullend in 9:15 gezegd wordt: “om Mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten”.
De Christenen zullen zich in Handelingen moeten verantwoorden naar de heidenen, de Israëlieten en de (Romeinse) overheden. Uiteindelijk eindigt dit Bijbelboek met een Paulus die in afwachting van zijn (Romeins)proces in gesprek gaat met de Israëlieten!

In de maand oktober zijn de volgende avonden gepland:
Donderdag 5 oktober bespreken we Handelingen 2: 1-36
Donderdag 12 oktober is er een gemeenschappelijke avond van de Bijbelstudie- en de vrouwenvereniging.
Donderdag 2 november bespreken we Handelingen 2 vanaf vers 37 tot en met hoofdstuk 3 vers 26.

U bent van harte welkom, de avonden beginnen om 20:00 en duren tot 22:00 uur.

AGENDA

5 okt. Bijbelstudiever.
7 okt. +12 ver.
8 okt. 9.30 en 16.00 dienst
10 okt. Hervormingsavond
11 okt. 19.30 dienst
12 okt. vrouwenver. + Bijbst. ver.
13 okt. -16 ver.
15 okt. 9.30 en 18.30 dienst
22 okt. 9.30 en 15.00 dienst
23 okt. kerkenraadsverg.
24 okt. vrouwenver.
25 okt. 15.00 en 19.30 dienst
28 okt. +12 ver.
29 okt. 9.30 en 15.00 dienst
2 nov. BIjbelstudiever.