Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad vergadert maandag 9 januari. De vergadering kan bezocht worden tussen 20.30 en 21.00 uur.
D.V. vrijdag 20 januari zal onze classis vergaderen.

Kerktelefoon 
De apparatuur voor de kerktelefoon is de afgelopen maand vernieuwd. Dat was nodig omdat de apparatuur verouderd en niet stabiel was. U kunt tijdens de kerkdienst meeluisteren via de website van de kerk. Ook is er een app voor telefoon of tablet, u kunt zich daarvoor bij diaken De Jongste aanmelden.
Als u via een Lukas kastje meeluistert moet die opnieuw geprogrammeerd worden.
Mochten er andere vragen zijn met betrekking tot kerktelefonie, laat u dat dan aan diaken De Jongste weten?

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering zal maandag 27 maart 2017 plaatsvinden.

Ouderencontact
Op 17 januari gaan we erwtensoep eten. Vanaf 11.00 drinken we koffie. Om 12.30 uur gaan we aan tafel.
Alle gemeenteleden vanaf 70 jaar zijn hartelijk welkom in de zaal van de kerk. Mogen we u ook begroeten?
U kunt zich opgeven bij Elly Hartveld en Margreet van Toor.

AGENDA

8 jan. 9.30 en 19.00 dienst
9 jan. kerkenraadsverg.
13 jan. -12 ver.
14 jan +12 ver.
15 jan 9.30 en 15.30 dienst
15 jan. +16 ver.
17 jan. 19.30 dienst
19 jan. vrouwenver.
22 jan. 9.30 en 19.00 dienst
29 jan.. 9.30 en 19.00 dienst
2 feb. 19.30 dienst
5 feb. 9.30 en 19.00 dienst