Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad vergadert maandag 13 februari en maandag 6 maart. 
Eventueel bezoek kan na 20.30 uur ontvangen worden.

Biddag
Woensdag 15 maart zal de jaarlijkse biddag gehouden worden.

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering zal maandag 27 maart plaatsvinden. De vergadering begint dan om 20.00 uur. Er zullen diverse jaarverslagen worden behandeld en er zullen er ambtsdragers verkozen worden. We rekenen op de komst van alle mannelijke leden. 

Catechisatie
Zondag 26 februari en zondag 5 maart is er geen catechisatie. 

Ouderen activiteiten
Op dinsdag 21 februari is er weer een ouderenochtend. De heer De Ronde zal ons iets laten zien van Israël. We beginnen om 9.45 uur.
Om 12.30 uur gaan we gezellig met elkaar eten.

Op dinsdag 14 maart is er een ouderenmiddag. We houden dan met elkaar een spelletjesmiddag. 
Welkom in de zaal van de kerk om 14.00 uur

AGENDA

3 feb. -12 ver.
5 feb. 9.30 en 19.00 dienst
7 feb. vrouwenver.
9 feb. Bijbelstudiever.
11 feb. +12 ver.
12 feb. 9.30 en 15.00 dienst
14 feb. 19.30 dienst
16 feb. Bijbelstudiever.
17 feb. -12 ver.
19 feb. 9.30 en 19.00 dienst
21 feb. ouderenochtend
22 feb. 19.30 dienst
26 feb. 9.30 en 15.30 dienst
5 mrt. 9.30 en 15.30 dienst