Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal maandag 10 oktober vergaderen. De vergaderingen kunnen tussen 20.30 en 21.00 uur bezocht worden.

 

Verkoping
Noteer deze datum vast in uw/jouw agenda! Op D.V. vrijdag 7 oktober is er een verkoping in onze kerk. We beginnen om 15.00 uur, zodat onze kinderen gelijk uit school naar binnen kunnen lopen.
Ook voor een heerlijke maaltijd wordt weer gezorgd. Moet u/jij werken? Er is vast een gelegenheid om aan te schuiven!

We sluiten om 20.00 uur af.

Zoals u/je in de kerkbode van september en in de flyer hebt kunnen lezen heeft de Gereformeerde Gemeente samen met de Christelijk Gereformeerde Kerk te Soest een actie voor de voedselbank opgezet. 
Hoe kun(t) u/jij meehelpen?
Binnen onze gemeente gaan we het als volgt doen:
In de week vóór de dankdag (op 26 oktober) ontvangt u een mail met de producten die wij willen inzamelen. U kunt de producten voorafgaand aan de middag- en avonddienst in de daarvoor bestemde kratten in de hal deponeren. Voor leden die geen internet hebben liggen er boodschappenlijstjes op de lectuurtafel in de hal van de kerk. Er is afgesproken met de voedselbank dat de kratten een paar dagen na dankdag door hen wordt opgehaald. Uiteraard houden wij u/jou op de hoogte van de opbrengst.
U en jij helpt toch ook?!

Groeten, 
Anne-Martha, Cornelieke, Henny en Jantine.

Op dinsdagavond 11 oktober hoopt dhr. R. v.d. Brink uit Stroe in de zalen van de kerk een bijzonder mooie 3-dimensionale presentatie te laten zien over de natuur. Je krijgt een speciale bril op waardoor je diepte kunt zien in de foto’s. In de presentatie worden schitterende beelden vertoond van dingen die je meestal niet ziet als je gewoon een wandeling maakt in de natuur. Als je de presentatie gezien hebt, kun je niet anders dan grote bewondering hebben voor de Schepper die dit alles zo mooi en wonderlijk gemaakt heeft.
Eigenlijk is deze avond een avond van de vrouwenvereniging, maar omdat we graag de hele gemeente de gelegenheid willen geven om deze presentatie te bekijken, is iedereen, jong en oud, hartelijk welkom. Zelf heb ik de presentatie al een keer gezien, maar ik wil hem heel graag nog een keer bekijken, omdat ik nooit eerder zulke mooie natuurfoto’s heb gezien!
De avond begint om 19.30 uur. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.
Ben(t) u/je van plan om te komen? Laat het mij dan even weten, omdat we anders geen idee hebben hoeveel stoelen we moeten klaarzetten.

H. Oosterbroek (ajoosterbroek@solcon.nl)

AGENDA

2 okt. 9.30 en 18.30 dienst
7 okt. verkoping
8 okt. +12 ver.
9 okt. 9.30 en 19.00 dienst
10 okt. kerkenraadsverg.
11 okt. vrouwenver.
14 okt. -12 ver.
16 okt. 9.30 en 15.00 dienst
16 okt. +16 ver.
19 okt. 19.30 dienst
23 okt. 9.30 en 19.00 dienst
25 okt. vrouwenver.
26 okt. 15.00 en 19.30 dienst
30 okt. 9.30 en 15.30 dienst