Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal maandag 10 april vergaderen.
Eventueel bezoek kan na 20.30 uur ontvangen worden.

Catechisatie
Zondag 2 april is er geen catechisatie.
Zondag 9 april is er voor de laatste keer in dit seizoen catechisatie.

Ouderen activiteiten
Vrijdagmorgen 21 april gaan we koffie drinken bij tuincentrum Intratuin. We vertrekken om 10.00 uur bij de kerk.
In verband met vervoer graag vooraf opgeven bij Margreet van Toor 06 1428 8885 of Elly Hartveld 035 6016989.

Verkiezing ambtsdragers
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering is gekozen in het ambt van ouderling br. J.J. Overduin en in het ambt van diaken br. W. Verhoog. Beide broeders mochten het ambt weer aanvaarden. De bevestiging zal op een nog nader vast te stellen datum plaats vinden.

HAAK-INN  “steekje los”
Op 6 april is er weer een gezellige creatieve morgen in de zaal van de kerk.
Vanaf half negen is de kerk open en staat de koffie met wat lekkers klaar!
Iedereen is van harte welkom, met een haakwerk, breiwerk of welk creatief werk dan ook!
Neem gerust je kinderen mee, zij kunnen lekker in de crèche spelen.Haak je ook aan?
Tot ziens!

AGENDA

2 apr. 9.30 en 18.30 dienst
8 apr. +12 ver.
9 apr. 9.30 en 19.00 dienst
10 apr. kerkenraadsverg.
14 apr. 16.00 dienst
16 apr. 9.30 en 19.00 dienst
17 apr. 9.30 dienst
21 apr. -12 ver.
23 apr. 9.30 en 16.00 dienst
23 apr. +16 ver.
30 apr. 9.30 en 16.00 dienst
3 mei 19.30 dienst
7 mei 9.30 en 16.00 dienst